Иновации и конкурентоспособност

14 септември 2020
Иновации и конкурентоспособност

На 27.07.2020 г. Ванита ЕООД подписа договор № BG16RFOP002-2.073-5912-С01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

 

Проектът е с продължителност 3 месеца.

 

Основната му цел е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Проектът е на обща стойност 4600 лв., от които 3910 лв. европейско и 690 лв. национално съфинансиране.